Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou

„Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel.

Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby,“ zdůvodnilo ministerstvo vnitra potřebnost novely.

Rodné číslo totiž slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů, uvedlo ministerstvo. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

ÚOOÚ se postavil proti zachování rodných čísel v občanských průkazech. Obává se zneužití čísel, z nichž lze vyčíst údaje o věku a pohlaví držitele průkazu. „Uvádění rodného čísla v občanském průkazu představuje závažná rizika z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí, a to mimo jiné v souvislosti s propojováním dat a možnosti jejich zneužití ve virtuálním prostoru, kde existují jen velmi obtížné možnosti kontroly a nápravy,“ sdělil úřad ve stanovisku.

Občanské průkazy s rodnými čísly podle úřadu bývají běžně skenovány a kopírovány. Údaje z nich lze v databázích nekontrolovaně spojovat a výsledné informace využívat k nejrůznějším komerčním, marketingovým či jiným účelům v neprospěch jejich nositele, varoval úřad, který se proti návrhu ministerstva vnitra zachovat rodná čísla v občanských průkazech postavil ještě před jeho projednáním ve vládě.